කුවේටයේදී ගණිකා සේවයේ යෙදුණු ලාංකික සූරූපිණියන් මාට්ටු

2016-04-05 10:57:00       659
feature-top
කුවේටයේ හසසාවි ප්‍රදේශයේ කළ මෙහෙයුමකින් ගණිකා සේවයේ යෙදුණ ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් සිවු දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.

අරාබි ටයිම්ස් පුවත් සේවය සඳහන් කළේ ඔවුන් සිය සේවය සඳහා කුවේට් ඩිරාන් හතරක (රුපියල් 1900ක් පමණ) අය කර ඇති බවයි.

Wmqgd .ekSu kK mqj;a m; weiqfrks

More News »